lupea1       Concepția sumbră a lui Shakespeare despre viață s-a reflectat şi în drama FAPTĂ ŞI RĂSPLATĂ. Spectatorului i se înfățişează un oraş, o țară în care domneşte stricăciunea. Ducele, care altădată privea cu îngăduință imoralitatea cetățenilor, hotărăşte să ia măsuri. Pentru un timp oarecare, el îi încredințează conducerea lui Angelo, locțiitorul său şi-i porunceşte să aplice cu străşnicie legea care îi pedepseşte cu moartea pe cei care încălcau moralitatea. Prima victimă este Claudio, vinovat de faptul că iubita lui a născut un copil nelegitim. Claudio este condamnat la moarte ca seducător. Sora lui Claudio, virtuoasa Isabella, i se înfățişează lui Angelo, rugându-i iertare pentru fratele său. Frumusețea fetei, gingăşia ei îl învăpăiază pe severul apărător al legilor si, acesta, uitând de ele, îi făgăduieşte că-i va ierta fratele, cu condiția ca ea să-i cedeze.


        Angelo aparține tipurilor celor mai profund realiste create de Shakespeare. El este întruchiparea ipocriziei. Totuşi, Shakespeare nu crează un tip unilateral al ipocritului aşa cum este Tartuffe, ci un om multilateral, pe care patima îl face să renunțe la principiile sale şi să devină ipocrit. Păstrând aparența unui om moral, Angelo îşi ascunde în spatele ei, imoralitatea.
       Condamnând ipocrizia, Shakespeare nu propovăduieşte câtuşi de puţin amoralismul. Destrăbălarea morală şi epicureismul neînfrânat, reprezentate prin personajul Lucio, sunt condamnate de Shakespeare cu egală tărie. Scriitorul opune ambelor extreme, morala umanistă bazată pe dragostea de oameni. Purtătorii idealului moral al lui Shakespeare sunt bunul Duce şi Isabella. Cu toate că umanitatea iese învingătoare până la urmă, se simpe faptul că finalul fericit decurge, nu atât din logica întâmplărilor, cât din voința autorului.
       În FAPTĂ ŞI RĂSPLATĂ, un loc principal îl ocupă problema dreptății şi legalității. După cum arată Shakespeare, legile existente în societate sunt aspre şi  inumane, dar şi oamenii sunt atât de departe de moralitatea adevărată, încât măsura dreptății nu este un lucru uşor de stabilit.