simeanu În fapt petrecută. Într-o-ntâlnire. De mare clasă. De rasă. Cu trăire fățișă. Profundă. Spirituală la maximum. Nevisată. Nesperată. Chiar neașteptată. Învăluitoare. Copleșitoare. Răscolitoare. Aleasă. Frumoasă. Duioasă. Mustind de lirism. De tâlcuri. De nuanțe. De adevăr. De eleganță. Și de substanță. De dragoste. Pentru inimi. Și minte. Literatură. Slove. Și nume de soi, creatoare. Ce limba română înnobilat-au în timp. Inepuizabil. Inubliabil. Pătrunzător. Fermecător. Nemuritor. Astfel încât Bebe, Iulia și Gabi să ne arate asta de ziua ei. Total nimerit. Clar binevenit. Cu serenitate. Și însemnătate. În eternitate. Fără doar și poate...


 Căci artizanii cei inspirați au recitat adecvat. Conectați ideal între ei. Cu vorbe, cu gânduri și gesturi. Multe evocând, amintiri iscând. Pe unii adânc transpunând. Cu mare folos. Și neîndoios. Relevând, revelând înc-o dat` poezia și actoria de soi. Cotimanis, Dumitru și Gheorghe demonstrând, cu har, că așa ceva e necesar, categoric, în viață. Motiv să sugerez ferm instituțiilor de cultură să prilejuiască, din când în când, asemenea rendez-vous-uri de ținută și de suflet. De intelect autentic, puternic. Oare câte vor face acest lucru minunat, binemeritat?