dpol – este o carte apărută la editura Cathisma în 2010. Despre autor aflăm că este  ieromonah, poet, prozator, publicist şi editor. A studiat  pictura, filozofia şi teologia. Este membru al Uniunii Scriitorilor şi al Uniunii Jurnaliştilor din Republica Moldova.
A fost premiat cu Premiului pentru Poezie al Uniunii Scriitorilor din Moldova, pentru volumul ”Elefantul promis” (1996) – pentru acelaşi volum a mai obţinut Premiul Salonului Naţional de Carte de la Iaşi şi Premiul pentru debut al Fundaţiei Soros. În 2007 a obţinut Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova pentru Eseu pentru volumul ”Ortodoxia pentru postmodernişti”(Cathisma, 2007).
În 2008 apare cu două volume, romanul ”Nebunul” şi ”Când pietrele vorbesc” cu care a obţinut premiul Salonului Internaţional de Carte de la Chişinău oferit de Consiliul Europei, prin reprezentanţii săi în teritoriu.
Ca poet, este prezent în antologii din SUA, Franţa şi Germania.


În 2005, la invitaţia scrisă a Patriarhului Teoctist, a făcut parte din Comisia pentru validarea textelor liturgice de pe lîngă Sfântul Sinod al BOR, participând la scrierea slujbelor sfinţilor Grigore Dascălu şi Gheorghe la la Cernica.
Savatie Baştovoi este unul dintre cei mai citiţi autori de limbă română, tirajul cumulat al cărţilor vîndute în perioada 2001-2008 fiind de circa 200.000 de exemplare.
Cărţi de referinţă: Elefantul promis (poezie, Ed. Arc 1996), Iepurii nu mor (roman, ed. Aula 2001; ed. Polirom 2007, tradus în franceză la editura Jaqueline Shambon, grup Actes Sud), Nebunul (roman, ed. Cathisma 2006, tradus în rusește), Ortodoxia pentru postmodernişti (eseu, publicistica, inteviu), Între Freud şi Hristos (eseu, tradus în macedoniană cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Macedonia), A iubi înseamnă a ierta (eseu), Audienta la un demon mut (roman), Diavolul este politic corect (roman), Fuga spre cîmpul cu ciori – amintiri dintr-o copilărie ateistă (roman).
Este fondatorul şi directorul Editurii Cathisma din Bucureşti. Din 1998 este frate al mănăstirii Noul Neamţ.

Cu un titlu neobișnuit, cartea”DIAVOLUL ESTE POLITIC CORECT”  la vremea apariției,  s-a bucurat de un mare success, stârnind încă interesul pentru lectură, subiectul tratat fiind de actualitate.


„Reducerea numărului populaţiei este un bine necesar pentru dezvoltarea lumii."
 „Până acum războiul n-a avut un efect prea mare asupra creşterii populaţiei, care a continuat pe parcursul a două războaie mondiale. Poate că războiul bacteriologic ar fi mai eficient. Dacă la fiecare generaţie s-ar răspîndi în lume o ciumă neagră, supravieţuitorii ar putea să procreeze liber fără ca, totuşi, să populeze prea mult planeta. Poate că această stare de lucruri este neplăcută, dar ce dacă? Persoanele cu adevărat nobile sînt indiferente la fericire, în special a celorlalţi."
„In mod gradat, prin reproducere selectivă, diferenţele congenitale dintre conducători şi conduşi vor creşte pînă cînd vor deveni specii aproape diferite. O revoltă a plebei ar deveni la fel de negândită ca şi o insurecţie organizată a oilor împotriva practicii de a mînca carne de oaie."
 „Dieta, injecţiile şi interdicţiile se vor combina, de la vârstă foarte timpurie, să producă acel tip de caracter şi tip de credinţe pe care autorităţile îl consideră dezirabil şi orice critică serioasă a puterii va deveni imposibilă psihologic."
„Populaţia nu va cunoaşte felul în care i se inoculează convingerile. Când tehnica se va fi perfectat, fiecare guvern care a educat generaţii de oameni în acest fel va putea să controleze întreaga populaţie în mod eficient şi sigur, fără a fi nevoie de armate sau poliţie... Propaganda educaţională, cu ajutorul guvernului, va putea să obţină rezultate într-o singură generaţie. Există însă două puternice forţe care se opun unei astfel de politici: una este religia, iar cealaltă este patriotismul... O societate ştiinţifică nu poate fi stabilă decât sub conducerea unui guvern mondial."
    Bertrand Russell, laureat al Premiului Nobel, în „Impactul ştiinţei în societate", 1953
    Cu aceste citate, autorul își începe cartea ”Diavolul este politic corect”, care sunt pe cât de crude, pe atât neverosimile. Și spun neverosimile pentru că deși le trăim de ani buni și observăm schimbările indivizilor, dar și ale întregii societăți, oamenii nu le dau importanță și nici crezare.
    Poate că unii dintre domniile voastre v-ați mai întâlnit cu citatele acestea, ele fiind de altfel mult mai cunoscute popoarelor lumii în prezent, începând cu sfârșitul anului 2019, continuând cu fatidicul an 2020 și cel prezent, 2021, din cauza apariției unui virus misterios ce a generat noi direcții de stăpânire  marilor lumii prin  condiționarea  exercitării drepturilor și libertăților de vaccinare și alte reguli  care să îi facă pe oameni dependenți de guvern sub masca binelui și sănătății omenirii. Aceste citate le trăim din plin, sunt realitatea devastatoare din zilele noastre. 
    Cartea de față reprezintă un semnal de alarmă spre știința și trezirea oamenilor, că ceea ce s-a scris cu mult timp înainte sunt planuri temeinic gândite și aplicate și se trăisc din plin în realitatea imediată.
    Acțiunea se desfășoară într-un oraș cu nume necunoscut. Oamenii sunt conduși de un guvern care le comunică prin intermediul interentului toate regulile de urmat, la care aceștia nu au vreun drept de veto. Atunci când cineva se revoltă și nu trebuie aflat de ceilalți, guvernul întrerupe funcționarea internetului, pentru ca oamenii să nu afle, să nu comunice între ei, și astfel să fie împiedicați să efectueze o revoltă de masă, care ar putea pune în primejdie noul guvern. Manipularea și diversiunea tehnologică sunt metodele prin care guvernul ia măsuri împotriva locuitorilor acestui oraș, mai ales atunci când apare ca un           ” salvator” după ce îi aruncă în diversiuni create și îndreptate împotriva lor.
    Sună cunoscut zilelor noastre? Dacă da, să continuăm lectura!
    Frapant  și extrem de lipst de orice logică umană  este faptul că locuitorii acestui oraș, la vârsta de 65 de ani, indiferent de starea de sănătate, bună, mai puțină bună sau rea,  li se întrerupe, ”voluntar”,  cursul vieții. În termeni medicali, acest proces se numește eutanasiere, care în prezent este adoptat de unele state europene atunci când persoana  este suferindă de anumite afecțiuni incurabile. În termeni juridici, la noi  este prevăzută și sancționată penal ca ucidere la cererea victimei.
    Oameniii erau obligați de ”lege” ca mai înainte de împlinirea acestei vârste, fie că aveau sau nu familie, să se interneze în centre specializate  unde erau pregătiți în sensul trecerii pe tărâmul celalalt. Nu aveau voie să își exprime vreun sentiment, aceste practici fiind considerate ilegale.
    Și mai absurd este faptul că, copiii sunt  rupți din sânul familiei și se cresc în centre specializate, după voința și bunul plac al conducătorilor care de  fapt îi cresc în ideologia supunerii și a subjugării, părinții neavând nicun drept asupra lor.
    Paralel, secret și ferit de ochii mulțimii, trăiau într-un oraș cetate pe o insulă toți vârstnicii trecuți de 65 de ani, mai mult sau mai puțin părtași la facerea legilor și fărădelegilor ce le permiteau să trăiască într-o totală desfătare și huzur, abuzând de ”serviciile totale și gratuite” ale unor tineri crescuți în  dogmele de a fi slugi.
    Și totuși există speranță! Acea speranță izvorâtă, poate, din  religie și oamenii iubitori de patrie, cele două puternice forțe de care se temea la vremea scrierii cel citat la începutul cărții.
     ”Diavolul este politic corect” este o carte musai de citit, mai ales în contextul în care trăiesc popoarele  lumii.