Când ne-arăduim din loc,

Să ne hie cu noroc;

Când ne-arăduim d'in drum,

Să hie-n ceasul cel bun.

 

Supărată-i mnireasa

Pânce o-ntrebat popa

Place-i mnirile ori ba

Nici acolo n-o spus drept

Numa și-o pus capu-n t'iept

Și-o zâs că-i place bugăt.

 

Tu mireasă, fătu meu,

Dacă-i méré la străini,

Nu șid'é mult în vecini

Că vecinile-s cățăle

Șî ț-or scoat'e vorbe rele.

 

Mniresucă, fătu mneu,

După ce te-ai măritat

Bagă samă pă bărbat

Să nu-i dai blid nespălat

Șî lingura d'i sub pat

Că ț-a da cu ele-n cap.

 

Pă marjinea șanțului

Stă drăguța mnirelui

Tăt împătură cămeși

C-o rămas d'e cei aleși.

Poate tăt împătura

Ca și-aista n-a afla.

 

Ne ieșiți și ne vedeți

Numa nu ne d'iot'eți

Că suntem în haine scurte

Șî ne-om d'iot'é pé iute.

 

Săracile nun'ile,

Cum le-o-nd'ețat gurile.

Nu știu ce zamă le-om da

Să le putem d'ezd'eța.

Da-le-om zama macului,

Dad'e-or muri dracului.

 

 

Vai de voi feciori frumoși,

Buni ați fi cu ochii scoși

Și cu d'ințî răsfăiț

Că deloc nu iuiț.

 

Trecem valea nisipoasă

Cu mnireasa iast frumoasă;

Trecem podu nisipos

Cu mnirile ist frumos.

 

Mnire, mnire ca și-a nost

Nici nu este, nici n-o fost,

Numa-n codru este-on brad

Șî d'e vârf îi ret'ezat

Pă la mnijloc îi stufos

Cum îi omu mai frumos.

 

Mniresucă ca și-a noastă

Nu-i în țara românească.

Numa-o turtă la turtaș

Și-o doamnă la general.

Nici aceie nu-i așă

Numa-o sămânat cu ie.

 

Ieșiți afară femei

Și ved'eț afară ce-i.

Afară-i nuntă frumoasă,

Nu șid'eț înt'iși în casă.

 

Méréț feciori înainte

Și spuneț la domn părint'e

Să iasă c-on patrahir,

Să cunune-on trandahir;

Să iasă cu cărticica,

Să cunune-o floricică[1].

 

                                               

 

[1]    Performer Dorca Maria, 55 ani, Remeți, 2014