ch„Legea e moartă, când triumfă sceleraţii”. (Anatole France, Les Dieux ont soif 27).
„Proștii mor, dar prostia rămâne” (I.L. Caragiale)
Cuprins.
1. Precizări preliminare
2. Esența problemei în discuție
3. Soluția absurdă care s-a dat
3.1. Soluția absurdă dată prin adresa nr. 2784/23.03.2020
3.2. Soluția absurdă dată prin adresa nr. 8243/15.05.2020
4. Caracterul aberant al prevederi legale din art. 17, lit. d), pct. 1, din Legea nr. 348/2003 Legea pomiculturii
4.1. Formularea din lege „pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană” este aberantă și absurdă
4.2. Legea nu reglementează cum se poate stabili că „pomii sunt îmbătrâniţi”


4.3. Legea nu reglementează cum se poate stabili că  „pomii prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană”
5. Prevederile legislative absurde obligă onestul cetățean să încalce legea
5.1. Rezolvarea unor probleme se poate face prin încălcarea legii
5.2. Rezolvarea unor probleme se poate face numai pe bază de mită
6. În loc de concluzii
Anexa nr. 1. Pagubele cele mai importante pe care le cauzează nucul din curte, pentru care am solicitat tăierea acestuia, dar față de care Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj a refuzat să-și dea acordul
Bibliografie

Rezumat. Acest articol a fost elaborat pornind de la unele dintre aberantele și absurdele prevederi din „Legea pomiculturii”, care sunt un real pericol pentru înfăptuirea legalității și pentru liniștea și sănătatea unui număr mare de cetățeni ai acestei țări, printre care mă număr și eu, pe care le-am suportat și le suport, direct și personal, de câțiva ani.

Cuvinte și expresii cheie: lege; prevederi legale; reglementări; salariați de stat; mită; pomi; pomii îmbătrâniţi; pomii cu crengi uscate;  nuci etc.

1. Precizări preliminare

Pitagora, în urmă cu circa 2.500 de ani, în „Legile morale şi politice”, a ţinut să atragă atenţia cetățenilor asupra următorului adevăr, ulterior confirmat de istorie ca fiind axiomatic: „Popor! Crimele şi nenorocirile ce ţi se întâmplă sunt rodul unei proaste rânduieli; rânduielile proaste sunt urmarea firească a suferinţelor pe care le înduri. Caută-ţi legiuitori de-ajuns de iscusiţi ca să te scoată din acest cerc vicios.”.
Albert Einstein a ţinut să ne avertizeze și el că „Lumea nu va fi distrusă de cei care fac rău, ci de aceia care îi privesc şi refuză să intervină.”, iar filozoful Edmund Burke că „Singurul lucru de care răul are nevoie să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic.”, sau, altfel spus, „Cine nu împiedică fapta rea, atunci când poate, acela îndeamnă la ea”. (Seneca, Troades., 290).
Având în vedere fie și numai aceste adevăruri fundamentale, cu valoare axiomatică, consider că este de datoria fiecărui persoane ca, atunci când constată că cetățenii sunt prejudiciați, material și/sau moral, prin aplicarea unor prevederi legale aberante, absurde, să reacționeze, să riposteze, pe orice cale legală, chiar până a folosi căile violente atunci când dreptatea nu se mai poate înfăptui pe cale pașnică.
Poporul român s-a convins și de faptul că, deliberat, cu bună știință, se fac legi cu ajutorul cărora cârmuitorii tiranizează nestânjeniţi, un alt adevăr cu valoare axiomatică exprimat de Pitagora prin citatul „Popor. Nu îngădui ca legea să fie masca cu ajutorul căreia cârmuitorii să tiranizeze nestânjeniţi.” (Pitagora. Legile morale şi politice.).
Eleanor Roosevelt a ținut și el să atragă atenția omenirii asupra faptului că drepturile universale încep în locuri mici, aproape de casă, acolo unde este lumea fiecărei persoane în parte, acolo unde fiecare persoană urmăreşte o justiţie echitabilă, egalitate de şanse, demnitate egală fără discriminare. Citatul este următorul:
„De fapt, unde încep drepturile universale? În locuri mici, aproape de casă – atât de apropiate şi mici încât nu pot fi văzute pe nici o hartă a lumii. Ele reprezintă lumea fiecărei persoane în parte... unde fiecare bărbat, femeie şi copil urmăreşte o justiţie echitabilă, egalitate de şanse, demnitate egală fără discriminare. Însă dacă aceste drepturi au un înţeles acolo, ele au un înţeles oriunde. În lipsa acţiunii cetăţenilor interesaţi de a menţine aceste drepturi acolo unde ei locuiesc, vom aştepta degeaba un progres la un nivel mai larg. Dar pentru păstrarea acestor drepturi, cetăţenii interesaţi au nevoie mai întâi să le cunoască. Progresul pe plan mai larg trebuie să înceapă cu educaţia pentru drepturile omului chiar în acele locuri mici, aproape de casă”. (Eleanor Roosevelt).
Concret, acest articol a fost elaborat pornind de la unele dintre aberantele și absurdele prevederi din „Legea pomiculturii” , care sunt un real pericol pentru înfăptuirea legalității și pentru liniștea și sănătatea unui număr mare de cetățeni ai acestei țări, printre care mă număr și eu, pe care le-am suportat și le suport, direct și personal, de câțiva ani.
Consider că este unul dintre cele mai grave acte de ipocrizie și de perfidie intelectuală să teoretizezi în gura mare despre înfăptuirea legalității, dar fără ca, efectiv și în mod real, să intri în lumea reală, să reflecți corect și prompt suferințele pe care le suportă permanent, zi de zi, milioane de cetățeni de pe urma a numeroase aberante și absurde prevederi dintr-o mulțime de legi.
Revin și precizez faptul că în acest articol prezint unele dintre aberantele și absurdele prevederi din „Legea pomiculturii” pe baza unui caz real, al meu personal.

2. Esența problemei în discuție

„Dacă mizeria celor săraci nu este cauzată de legile naturii, ci de instituţiile noastre, atunci mare este păcatul nostru.”. (Charles Darwin,1839, Voyage of the Beagle, capitolul cu privire la sclavie).

Și eu, ca numeroși alți cetățeni, am în curte am un nuc. Problema este că, de mai mulți ani, acesta îmi cauzează numeroase și însemnate pagube, cele mai importante fiind prezentate în Anexa nr. 1 la prezenta.
Prin art. 17, lit. d), pct. 1 din „Legea nr. 348 Legea pomiculturii” se prevede că specialiștii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene trebuie să verifice dacă „nucii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană” pentru a-și da sau nu aprobarea pentru tăiere.
În aceste condiții m-am adresat, pe e-mailul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., „Către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj” , prin care am solicitat tăierea nucului de pe proprietatea mea.
Cererea a fost respinsă prin două adrese, care sunt un foarte bun exemplu asupra superficialității cu care se rezolvă petițiile cetățenilor, al incompetenței și al agramatismului, atât al autorilor acestor adrese, cât și al conducerii unităților care semnează asemenea adrese.
Acest articol este foarte important prin faptul că prezintă un caz concret de aplicare a unor prevederi din Legea pomiculturii care sunt un real pericol pentru înfăptuirea legalității și pentru liniștea și sănătatea unor cetățeni

3. Soluția absurdă care s-a dat

„Doar două lucruri sunt infinite, universul şi prostia umană,
însă nu sunt sigur despre primul”. (Albert Einstein)

Față de cele două cereri depuse la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj, prin care am solicitat tăierea nucului de pe proprietatea mea, au sosit la fața locului două persoane (de sex feminin), de la unitatea menționată mai sus, să constate situația în care se află nucul.
Una dintre aceste salariate, manifestând o prostie agresivă, nici nu a vrut să constate temeinicia argumentelor în baza cărora am solicitat scoaterea nucului. Adevărat că „Nimic nu e mai rău decât prostia agresivă”. (Johann Wolfgang von Goethe) și că „Cei mici, de când este lumea, au suferit din pricina neghiobiei celor mari”. (La Fontaine, Fabule, II, 4, „Taurii şi broaştele”).
Cu toate argumentele prezentate, menționate mai sus, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj mi-a respins cererea prin adresele nr. 2784/23.03.2020 și nr. 8243/15.05.2020.

3.1. Soluția absurdă dată prin adresa nr. 2784/23.03.2020

„Prostia este eternă și invincibilă.” (Alexandru Paleologu)

Prin adresa nr. 2784/23.03.2020 s-a comunicat următoarea soluție legislativă absurdă:
„Criteriile care stau la baza eliberării autorizației de tăiere sunt:
1. pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană;” și că
„Vă informăm că tăierea nucilor indiferent de sistemul de cultură, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.”.
Lipsa temeiului legal din această adresă denotă:
1. O gravă încălcare a prevederilor art. 13 din „Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor”, prin care se dispune (sublinierile îmi aparțin):
„Art. 13. Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de persoana împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a soluţionat petiţia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate.”
2. Superficialitatea cu care se rezolvă petițiile cetățenilor, incompetența și agramatismul, atât al autorilor unor asemenea adrese, cât și al conducerii unităților care semnează asemenea adrese. Un director care semnează documente, care nu îndeplinesc elementele strict necesare prevăzute de lege, se face complice cu incompetenții săi subordonați.

3.2. Soluția absurdă dată prin adresa nr. 8243/15.05.2020

„Îi plâng pe proşti şi proştii mă înving”. (Ana Blandiana, în Eclipsa)

Și prin adresa nr. 8243/15.05.2020 s-a comunicat tot o soluție legislativă absurdă, respectiv:
„nucul nu îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 348/2003 republicată, art.7, lit d pentru a fi tăiat”.
Și în această adresă se observă aceeași superficialitatea cu care se rezolvă petițiile cetățenilor, cu aceeași incompetență și agramatism, atât al autorilor acesteia, cât și al conducerii unităților care a semnat-o, care astfel s-a făcut complice cu incompetenții săi subordonați.
Prin „art. 7”, indicat în adresa nr. 8243/15.05.2020 din „Legea nr. 348/2003 Legea pomiculturii”, se prevede (sublinierile îmi aparțin):
„Art. 7. (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative organizează inventarierea patrimoniului pomicol o dată la 5 ani.
(2) Procedurile pentru desfăşurarea inventarierii şi modelul formularelor pentru inventarierea plantaţiilor pomicole se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului internelor şi reformei administrative.”.
De reținut că acest art. 7 nu conține nici o „lit d”, care corect se exprimă prin „lit. d)”
Deci, acest „art. 7”, indicat în adresa nr. 8243/15.05.2020 din „Legea nr. 348/2003 Legea pomiculturii”, nu are nimic în comun cu problema în discuție, respectiv cu tăierea nucilor, care este reglementată în art. 17, lit. d), pct. 1., prin care se dispune (sublinierile îmi aparțin):
„Art. 17. Cultura nucului din categoria pomi răzleţi este supusă şi următoarelor prevederi speciale:
[…]b) tăierea nucilor şi castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizaţiei-model prevăzute în anexa nr. 3;
c) cererea pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi solicitată de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puţin o lună înaintea executării tăierii, iar aceasta se verifică şi se aprobă de specialiştii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
d) criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii nucilor răzleţi/castanilor comestibili sunt:
1. pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană; […]”.
Salariații „de stat”, care aplică atât de deficitar prevederile legale sunt un real pericol, atât pentru înfăptuirea legalității, cât și pentru liniștea și pentru sănătatea unui număr foarte mare de cetățeni.
Surprinde și nedumerește și faptul că acești salariați „de stat” nu au avut minimum de capacitate intelectuală și profesională:
1) să facă trimitere corectă la o prevedere legală (la art.17 și nu la art. 7) și
2) să copieze corect o formulare din lege, precum prin redarea greșită a „lit d”, care trebuie scrisă corect, cum este în lege, prin „lit. d)”.

4. Caracterul aberant al prevederi legale din
art. 17, lit. d), pct. 1, din Legea nr. 348/2003 Legea pomiculturii

„Ticăloşia câtorva este o nenorocire pentru toţi”. (Syrus).

4.1. Formularea din lege „pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă
ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană” este aberantă și absurdă

Prin „art. 17, lit. d), pct. 1.”, se dispune (sublinierea îmi aparține):
„d) criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii nucilor răzleţi/castanilor comestibili sunt:
1. pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană;”.
Prevederea legală „pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană” conține două condiții cumulative pentru a se da aprobarea pentru tăiere, respectiv: prima condiție este ca „pomii să fie îmbătrâniți” și a doua condiție este ca „pomii să prezinte ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană”.
În condițiile în care pomul nu este și (1) „îmbătrânit” și (2) „nu prezinte ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană”, adică nu îndeplinește cumulativ (concomitent, în același timp, simultan) aceste două condiții, nu se acordă aprobarea pentru tăiere.
Deci, caracterul aberant, absurd al acestei prevederi legale rezultă și din faptul că nu se acordă aprobarea pentru tăiere în condițiile în care:
1) pomii sunt îmbătrâniţi, dar nu prezintă și ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană;
2) pomii prezintă ramuri uscate în proporţie de 100% din coroană, dar nu sunt îmbătrâniţi.
Formularea corectă este următoarea: „pomii sunt îmbătrâniţi sau prezintă ramuri uscate în proporţie de cel puțin 60% din coroană”.

4.2. Legea nu reglementează
cum se poate stabili că „pomii sunt îmbătrâniţi”

Prin „art. 17, lit. d), pct. 1.”, se dispune (sublinierea îmi aparține):
„d) criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii nucilor răzleţi/castanilor comestibili sunt:
1. pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană;”.
Prin nici un act normativ nu se prevede prin ce metode specialiștii direcţiilor agricole determină „bătrânețea unui nuc”, atunci când merg la un cetățean acasă să verifice acest lucru pentru a-i da sau nu aprobarea de tăiere, așa cum se dispune prin art. 17, literele b), c) și d).
„Împotriva prostiilor din Legea pomiculturii, Dumnezeu însuşi este neputincios.” (Concluzie N. Grigorie Lăcrița)

4.3. Legea nu reglementează cum se poate stabili că
 „pomii prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană”

„Parlamentarii care fac legi proaste!
Să fie condamnați să se îndeletnicească cu pregătirea înmormântărilor!”
(Pitagora. Legile morale şi politice.).
Așa după cum am mai arătat, prin art. 17, lit. d), pct. 1., se dispune (sublinierea îmi aparține):
„d) criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii nucilor răzleţi/castanilor comestibili sunt:
1. pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană;”
Prin niciun act normativ nu se prevede prin ce metode specialiștii direcţiilor agricole determină că „pomii prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană”, atunci când merg la un cetățean acasă să verifice acest lucru pentru a-i da sau nu aprobarea de tăiere, așa cum prevede art. 17, literele b), c) și d).
Foarte important este de reținut și formularea aberantă și absurdă „de 60%”, adică de nici mai mult de 60% și nici mai puțin de 60%.
În cazul în care se dorește menținerea acestei aberante și absurde prevederi legale, formularea corectă este următoarea:
„1. pomii sunt îmbătrâniţi sau prezintă ramuri uscate în proporţie cel puțin 60% din coroană;”.
Dar chiar și în această formulare legislativă, se pune următoarea întrebare: prin ce metode specialiștii direcţiilor agricole determină corect, în mod obiectiv, pe baze științifice, de necontestat, care este proporția de x% ramurilor uscate din coroana unui pom? O determină pe cale vizuală, prin aprecieri personale, care sunt în funcție de „dreptul pe care-l primesc”, adică după cum sunt mituiți?
În condițiile unor prevederi legale aberante, absurde, este ușor de înțeles că nu se poate oferi răspuns, pe bază de temei legal, la aceste întrebări.
La haosul legislativ, care domnește în țara noastră de 30 de ani, s-a ajuns din cauză că elaborarea de acte normative s-a lăsat, în cea mai mare parte, pe seama unor glorioși analfabeți profesionali care, după ce că au puțină minte nici aceasta nu este bună.
Actualul haos legislativ, care a creat un adevărat dezastru economic și social, este cauzat și de faptul că respectivele aberante și absurde prevederi legale sunt date spre aplicare, în cea mai mare parte, unor indivizi cu reduse posibilități intelectuale, incompetenți profesional, corupți, încadrați și promovați în unitățile de stat după orice alte criterii decât cele ale valorii-muncă, ale meritului personalprofesional și intelectual.
În inconștiența lor, legislatorii-agramați nu au înțeles fie și numai unele lucruri elementare, precum: „Cuvintele ne spun cum să gândim şi să acţionăm”. (Benjamin Lee Whorf).  „Cunoaşterea cuvintelor conduce la cunoaşterea lucrurilor”. (Platon).„Cuvintele sunt cărările faptelor”. (Definiţie clasică de Sfântul Ioan Gură de Aur).

5. Prevederile legislative absurde
obligă onestul cetățean să încalce legea

„Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire, şi pustiesc calea pe care umbli!” (Biblia, Isaia 3:12)
„Schimbare politică. Alţi ciobani, alţi câini, aceleaşi oi” (Valeriu Butulescu)

Majoritatea cetățenilor au fie și numai câte un singur exemplu în care, dorind să rezolve o problemă pe cale legală, nu au putut, cu toate că, efectiv și în mod real, aveau tot dreptul.
În asemenea cazuri, rezolvarea se face în două feluri:
1) fie prin încălcarea legii,
2) fie prin mituirea ticăloșilor salariați de stat care trebuie să-ți dea aprobarea pentru rezolvarea problemei respective.

5.1. Rezolvarea unor probleme se poate face prin încălcarea legii

„Într-un regim corupt, justiţia e moartă”. (Victor Duţă).

Numeroși cetățeni ajung în situația în care constată că rezolvarea unei probleme se poate face numai prin încălcarea legii.
Exemplul de mai sus, cu nucul în discuție, este edificatoare în acest sens.
Un cetățean are libertate deplină, neîngrădită prin nici o lege, să planteze un nuc (sau mai mulți) pe proprietatea sa după cum vrea și când vrea.
Când dorește însă să scoată acest nuc, din cauză că acesta a ajuns să îi producă numeroase și mari pagube, constată că, din cauza unor prevederi legale aberante, absurde, nu poate să îl scoată, că trebuie să suporte mulți ani (chiar zeci de ani) daunele pe care acesta i le produce.
În asemenea situații, singura soluție de rezolvare a problemei este prin încălcarea legii.
Istoria oferă numeroase exemple în care „O singură lege proastă e de ajuns ca să revolte un întreg popor”. (Proverb grec. Pitagora. Legile morale şi politice).
Dar într-un stat în care există prevederi legale aberante, absurde, care obligă onestul cetățean să încalce legea „Toate încep să fie nesigure de îndată ce ne îndepărtăm de drept”. (H. Grotius)
Un asemenea stat nu mai este, efectiv și în mod real, un stat de drept și aceasta din cauză că „Ticăloşia câtorva este o nenorocire pentru toţi”. (Syrus).

5.2. Rezolvarea unor probleme se poate face numai pe bază de mită

„Căci mâinile vă sunt mânjite de sânge şi degetele, de nelegiuiri; buzele voastre spun minciuni şi limba voastră vorbeşte nelegiuiri. Niciunuia nu-i place dreptatea, niciunul nu se judecă cu dreptate; ei se bizuie pe lucruri deşarte şi spun neadevăruri, zămislesc răul şi nasc nelegiuirea.” (Biblia, Isaia 59:3-4).

Pe lângă ticăloșia celor care fac legile proaste, la fel de gravă (chiar mai gravă) este și ticăloșia celor care, deliberat, cu bună știință, le aplică și mai prost, adică în funcție de propriul interes, al lor și al grupurilor de interese (în general nelegitime) din care fac parte, care i-au angajat, i-au promovat și îi mențin pe posturile pe care nu le merită.
Pentru salariații/funcționarii de stat, mita a ajuns un lucru aşa de firesc încât atunci când o primesc, ei spun că „le dai dreptul”.
Așa s-a ajuns ca România să fie „un stat de drept aparte”, în care „dai dreptul, ai dreptul”, în care, dând „dreptul” obții și un drept care nu ți se cuvine, inclusiv prin emiterea unor acte normative.
„Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în ţară.”. (Biblia, Ieremia 5:30).

6. În loc de concluzii

„ […]Vai, nenorocită ţară, rele zile-ai mai ajuns!
A lor gheare-nfipte-n pieptu-ţi, fără milă l-au străpuns
Şi-n bucăţi împart, infamii, carnea ta, avutul tău!
Tot ce s-a găsit pe lume mai stricat, mai crud, mai rău,  
Ăşti nemernici fără suflet, fără nici un căpătâi,
Ţin a tale zile-n mână, ş-a ta cinste sub călcâi.
Şi călări pe tine, ţară, se cred zei aceste bestii,[…]”
(Din poezia „Cârmacii”, de Alexandru Vlahuţă).

„Ţineţi minte aceste lucruri şi fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoşilor.” (Isaia 46:8).

„Cine are minte, să ia aminte!”. „Cine are urechi de auzit să audă”. (Biblia, Luca, 8.3). Amin !!!


Anexa nr. 1
Pagubele cele mai importante pe care le cauzează nucul din curte,
pentru care am solicitat tăierea acestuia, dar față de care
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj a refuzat să-și dea acordul

1. Nucul, a cărei coroană este de circa 60 de metrii pătraţi, umbrește zilnic, pe timp de vară, o mare parte din curtea și din grădina sa, respectiv în jur de 120 de metrii pătraţi, în funcţie de rotaţia Pământului.
2. O mare parte din crengile acestui nuc, atingând și sprijinindu-se pe tabla acoperişului garajului, a magaziei și chiar a casei, au degradat și continuă să degradeze tabla de pe acestea, în special când bătea vântul. Aceasta a făcut ca o însemnată suprafaţă din tabla acoperişului, în special de pe garaj și de pe magazie, să fie degradată și să curgă apa în interior, lucru care se poate constata cu ușurință pe timp de ploaie și de iarnă.
3. Acest nuc, fiind foarte bătrân, este un real pericol nu numai pentru construcţiile menționate mai sus, dar și pentru viaţa celor care locuiesc în această casă din cauză că oricând se poate rupe și cădea peste oameni. Spre exemplu, în noaptea din data de 24/25 iunie 2020, după o rafală de vânt, o creangă foarte mare din acest nuc s-a rupt și a căzut pe acoperișul garajului, al magaziei și al casei, degradând o parte din tablă. Efectiv și în mod real o persoană a muncit circa 10 ore la tăierea crengilor, la îndepărtarea acestora de pe garaj, de pe magazie și de pe casă. Dintre aceste 10 ore, circa două ore s-a lucrat pe cele 3 acoperișuri, în special pe cele ale garajului și ale magaziei, ceea ce a condus și mai mult la degradarea tablei, respectiv la desfacerea mai multor îmbinări de pe acestea, cauzând astfel scurgerea apei prin aceste dezbinări (despicări, despărțiri). Fotografiile şi filmele făcute, ca și martorii vecini, sunt dovezi incontestabile asupra celor de mai sus.
4. Acest nuc, enorm de mare, are rădăcini foarte mari și puternice, care se întind pe o mare parte din proprietatea, afectând structura de rezistenţă a garajului, a magaziei și a casei aflate aproape (unele sub 2 metrii) de acesta. Specialiştii în domeniu precizează că rădăcinile unui nuc foarte mare (așa cum este și cel în discuție) se extind în jurul tulpinii până la 20 de metrii.
5. Este unanim recunoscut că sub umbra nucului nu creşte nimic din cauză că suprafaţa respectivă devine toxică pentru orice altă plantă.
Din cauza umbrei acestui nuc, nu se poate cultiva o parte însemnată din grădină.
Cantitatea enorm de mare de flori și, în special, de frunze, care cad pe pământ de la acest nuc, creează permanent serioase pagube prin munca depusă în fiecare an pentru:
5.1) îndepărtarea, de pe acoperişul (cu tablă) garajului, al magaziei și al casei, a florilor, a frunzelor, a fructelor și a crengilor uscate de la acest nuc:
 a) este o muncă migăloasă, necesită timp mult și ridică probleme cu îndepărtarea celor circa 15 -20 de saci cu acestea și
b) este şi periculoasă, cu riscuri de accidente, chiar mortale.
5.2) desfundarea jgheaburile și, în special, a burlanelor de la garaj, de la magazie și de la casă;
5.3) îndepărtarea unei cantităţi mari de frunze, care sunt duse de vânt prin toată grădina, poluând solul (din toată curtea și prin toată grădina).
5.4) degradarea tablei de pe acoperişul garajului, al magaziei și al casei ca urmare a frecventelor operațiuni de urcare și de mers pe acestea (cel puțin de 2 – 3 ori în fiecare an) de (cel puțin) o persoană pentru îndepărtarea florilor, frunzelor, fructelor degradate și a crengilor uscate de la acest nuc.
Îndepărtarea florilor și a frunzelor de la nuc este o muncă migăloasă, necesită timp mult și ridică probleme cu îndepărtarea de pe cele trei acoperişuri și din toată grădina, de circa 350 de metrii pătraţi, a circa 20 de saci cu frunzele respective.
Operaţiunea de îndepărtare a florilor și a frunzelor de la nuc este obligatorie din cauză că, în cazul în care acestea (care au un mare conţinut de iod) rămân pe sol, îl poluează, îl face toxic.
6. Acest nuc este bolnav, aceasta fiind și cauza pentru care niciodată nu am mâncat nuci din aceştia, cu toate tratamentele numeroase făcute, inclusiv după consultarea unor specialişti în domeniu.
7. Crengile acestui nuc au crescut atât de mult (în lungime și în grosime) încât au ajuns să  afecteze și reţeaua de alimentare cu apă, reţeaua de canalizare și o parte din pavimentul din curte.
8. În acest nuc sunt prezente numeroase păsări, în special ciori și coţofene care, prin excrementele eliminate, produc mizerie pe zeci de metrii pătraţi pe acoperişurile de la casă, de la magazie, de la garaj și pe pavimentul din curte.
Păsările care se aşează și care îşi au cuib în pomii ale căror crengi se întind deasupra acoperişului caselor cauzează numeroase și însemnate daune și boli persoanelor care locuiesc în aceste case, precum cele menţionate mai jos.
9. Un găinat sau un fruct căzut din nuc şi necurăţat deteriorează tabla de pe acoperişul construcţiilor. Găinatul de pasare este şi el un aprig duşman al tablei, în opinia tinichigiilor, din cauză că el atacă vopseaua cel mai rău.
10. Excrementele de păsări contaminează aerul din cauza mirosului greoi. In plus, costurile curăţeniei de pe acoperișul clădirilor și de pe pavimente sunt considerabile. Substanţele din excrementele păsărilor, precum acidul nitric, deteriorează tabla de pe acoperişul construcţiilor și pătează pavimentele. Acidul se infiltrează în fisurile microscopice ale oricărui tip de construcţie şi dizolvă materialul.
Pe lângă faptul ca sunt inestetice, excrementele păsărilor pot provoca daune pe termen lung.
Excrementele rămase pe acoperișuri și prin curți (care, uneori, sunt luate pe încălțăminte și duse în casă cu aceasta) pot răspândi diferite forme de infecţii.
Sporii excrementelor uscate, combinaţi cu praful şi inhalaţi, pot provoca diverse probleme de sănătate, mai ales persoanelor cu imunitatea scăzută, în vârstă și / sau bolnave și, în special pe timpul unei pandemii.
Pe lângă acestea, cuiburile sunt pline de alte organisme dăunătoare şi prezintă condiţiile ideale pentru dezvoltarea acestor organisme care, din cuiburi, se extind cu uşurinţă în locuinţele oamenilor.
Păsările din pomii ale căror crengi se întind deasupra acoperişului caselor și, în frecvente cazuri, până în apropierea ferestrelor și a ușilor, pot transmite oamenilor:  
a) paraziţi, cum ar fi căpuşele, acarienii, păduchii şi ploşniţele specifice lor;
b) o mulţime de boli, precum Chiamdiosis şi Psitacoza, boli similare cu gripa şi pneumonia;
c) direct salmonela.
În condițiile în care cele 3 imobile în discuție sunt folosite și locuite atât persoane în vârstă, de peste 73 de ani, unele cu grave probleme de sănătate, cât și copii mici, de 3 – 4 ani (de nepoții lor), sănătatea acestora le este serios afectată prin acțiunea unora dintre diferitele forme de infecţii și de boli menționate anterior.
Acestea sunt motivele în baza cărora s-a considerat justificată cererea prin care s-a solicitat tăierea respectivului nuc.

Bibliografie

Vechiul Cod civil,  în vigoare până la data de 30 septembrie 2011. Acesta a fost abrogat prin „Noul Cod civil”, adică prin „Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil”, publicată în Monitorul Oficial  nr. 511 din 24 iulie 2009, în vigoare începând cu 1 octombrie 2011.
Noul Cod civil, adică prin „Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil”, publicată în Monitorul Oficial  nr. 511 din 24 iulie 2009, în vigoare începând cu 1 octombrie 2011.
Legea nr. 348 din 10 iulie 2003 Legea pomiculturii, republicată în Monitorul Oficial  nr. 300 din 17 aprilie 2008.
În aplicare „Legii nr. 348/2003„ s-a emis „Hotărârea Guvernului nr. 156 din 12 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003”, publicată în Monitorul Oficial  nr. 149 din 19 februarie 2004.
Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, publicată în Monitorul Oficial  nr. 84 din  1 februarie 2002
Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, publicată în Monitorul Oficial  nr. 139 din 31 martie 2000.