babiciuPrimăvara
 
Primăvara a venit
Mugurii au încolțit
Cocorii zboară sus pe cer
Cer deschis cu o stea pe el.
 
Păsări cântă în văzduh
Vrabia iese din cuib
Florile cresc pe câmpii
Macii au apărut
Covor roșu s-a făcut.


 
Pământul se dezgheață
Îmbracă o haină pământească
Culori diverse strălucesc
Cu mireasmă ne poftesc.
 
Frunzele au înverzit
Roua s-a topit
Pe pământul ruginos
Plin de ploi și întunecos.
 
Soarele se transformă în foc
Focul arde ca o torță
Primăvara vine în forță
Norul trece sus pe cer
Eu mă uit la el si sper.
 
Starea mea de astenie
Când primăvara vine
Tu îmi încălzești inima
Și îmi dai cadou primăvara.
 
Primăvara cea cu soare
A ei raze strălucitoare
Strălucirea noastră vine
Cu credința pentru glie.
 
Glia cea strămoșeacă
În veci să nu veștejească
Iar de va veșteji
Noi din nou săraci vom fi.
 
Pe câmpuri combine și tractoare
Anu' ăsta se anunță recoltă mare
Recoltă mare din belșug
Ale vremii meșteșug.
 
Grâul se înalța pe ogoare
Hambarele vor fi pline de recoltă si iubire
Noi muncim cu trudă și sudoare
Să avem recoltă mare.
 
Daca va vrea cel de Sus
În El nădejde noi am pus
Făra El suntem pierduți
Munca noastră toată
Se va duce dintr-o dată.
 
Dumnezeu dacă va vrea
Nu ne va da munca cea grea
Si recoltă pe măsură
Că El este bun și ne îndură.
 
Poem

Primăvară floare rară
Te aștept în prag de seară
Să vi mereu la mine în gând,
Parfumul tău îmbietor
Miros de flori amețitor,
Mă amețești cu șoaptele tale calde
Mă trezești cu, cuvintele tale sfinte
Zile sfințite de post și rugăciune,
Dar de la Dumnezeu
Mi-ai dat acest anotimp minunat în cale
Pe Tine,O Doamne te Slăvesc,
În Sfințenia Ta te laud și te cinstesc.

Mi-ai dat o speranța,
O nouă viață,
Viața renăscută ca o podoabă vie
Peste credința în veci trăire
Credința mea nu te va părăsi,
Pe Tine,O Doamne Cel Bun și Milostiv,
Cuget mereu la milostenia Ta
Să mă binecuvintezi cu bunătatea Ta
Glasul Tău plăcut și cald,
Vreau să îl aud mereu în gând.
Să te cunosc pe Tine,O Doamne,
Să nu îmi pierd credința,
Să te laud în veci .
 

Poezie

Doamne dă-mi tăria,
Să privesc neîncetat spre Tine,
Prin puterea Ta , mă înalt către Tine,
O Doamne ,cuget la bunătatea Ta,
Mereu, te înalți și cobori păcătosului de mine, aștept,
Când vei veni să mă acoperi cu inima Ta bună,sufletul Tău smerit,Duhul Tău de viață ca, mielul sacrificat pe altarul de jertfă.
Mă ierți de păcatele mele și îmi dai căință veșnică,
Să mă schimbi pe mine păcătosul,îmi întorc fața spre Tine și îmi recunosc greșelile și mă îndură să nu mai păcătuiesc.
Tu mă dezbraci de haina murdară și mă îmbraci cu haina curată,
Tu îmi speli fața de păcat și îmi dai o față curată.
Tu dai,înviere,trecere de la moarte la viața veșnică
Starea rea, Tu o ștergi și îmi urmez calea Ta bună ce duce la adevăr și viață fără moarte.
Dumnezeule,Tu mă cunoști prea bine,intri cu patimă în gândul și sufletul meu,
Și îmi schimbi caracterul periclitat de murdăria păcatului și îmi luminezi sufletul cu iubire,smerenie,dreptate.
Adevăr este numai în Tine.
Te slăvesc.