ch„Ticăloşia câtorva este o nenorocire pentru toţi”. (Syrus, 663).
„Publicitatea mincinoasă a făcut mai mulţi mincinoşi decât dracul.” (N. Grigorie Lăcriţa)

Rezumat. În ofertele transmise săptămânal prin broșurii de marile magazine li se oferă cetățenilor „promoții” cu reduceri de preț de până la 40% la zeci de produse. În realitate, în frecvente cazuri, acestea sunt o grosolană publicitate mincinoasă, așa după cum a constatat marea majoritate a populației, în special oamenii cu venituri mici, care sunt ademeniți prin asemenea practici ilegale, care se fac tocmai cu acceptul tacit al acelor instituțiilor statului care sunt obligate să le combată.Cei ar locuiesc în apropierea marilor magazine primesc, gratuit, în cutia poştală, o revistă, un ziar, un pliant, unele chiar de zeci de pagini, în care găsesc și o grosolană publicitatea mincinoasă, cu oferte de produse cu preţuri atât de reduse încât îi ademenesc pe foarte mulţi cetăţeni, îi fac să dea năvală la magazinele respective și să stea la ușa acestora cu mult timp înainte de deschidere.
Spre exemplu, în „Oferta valabilă în perioada 05.08 – 11.08.2020”, în fiecare zi din  această perioadă au fost înscrise, distinct pe fiecare zi, zeci de produse cu „- 40% REDUCERE la întregul sortiment de …” fiind enumerate zeci de produse.
O reducere de preţ, de 40%, este impresionantă şi ademeneşte foarte mulţi cetăţeni, în special dintre cei cu venituri mici, fapt pentru care aceștia iau cu asalt magazinele cu publicitate mincinoasă, fiind prezenți la ușa acestora chir și cu mai mult timp înainte de deschidere, pentru a apuca să cumpere din aceste produse.
Cei mai mulţi dintre cei înşelaţi printr-o asemenea publicitate mincinoasă sunt marea masă a cetăţenilor cu venituri mici și foarte mici, salariați şi pensionari.
Aceştia au constatat că, cu toate că sunt primii la uşa magazinului la deschidere, în frecvente cazuri constată că nu se găsesc la vânzare produsele cu preţ redus cărora li s-a făcut o publicitate care, în aceste condiții, este, efectiv și în mod real, o grosolană publicitate mincinoasă premeditată, făcută cu bună știință.
Când aceşti cetățeni s-au unit și au intervenit în magazin și au întrebat „unde sunt produsele la promoţie, cu preţ redus”, li s-a răspuns, cu un tupeu şi cu o ipocrizie incredibilă, că „produsele respective se vândură”.
Când cetățenii respectivi, solidarizați, au insistat:
1) cum se vândură dacă noi, care am fost la ușă cu o oră înainte de deschiderea magazinului, care am fost primii care am intrat în magazin și care, cu toții vă confirmăm că nuci-unul dintre noi nu am găsit la raft nici cel puțin un singur exemplar?
2) solicităm să discutăm cu conducerea magazinului, să ni se explice de ce suntem minţiţi, de ce se practică permanent o asemenea publicitate mincinoasă,
modul de rezolvare a fost următorul: „domnul director nu se află în unitate” sau „domnul director este foarte ocupat, dar spuneţi-ne nouă ce nemulţumire aveţi şi vă garantăm că se va rezolva”, sau alte asemenea motivații ipocrite și mincinoase.
Exemplul următor, dintre numeroasele care se pot da (cu nume şi prenume de cetăţeni, cu cazuri concrete), este edificator în acest sens.
În „Oferta valabilă în perioada 05.08 – 11.08.2020”, la pagina 3 a broșurii săptămânale transmisă miilor de cetățeni de magazinul „K”, s-a menţionat: „Luni, 10 august - 40% REDUCERE la întregul sortiment de cartofi şi de pepene galben”.
La ora de deschidere a magazinului, respectiv la 7:00, am fost și eu printre primii care au intrat în acest magazin şi am mers la raionul de legume şi fructe, acolo unde sunt pepenii galbeni, unde am constatat următoarele:
1) nu era nici o singură bucată de pepene galben la vânzare;
2) într-o cutie de carton erau circa 7 – 8 pepeni galbeni „Galia” (care aveau preţul aproape dublu faţă de preţul pepenilor galbeni din Piaţa centrală), care (a) nu aveau nici preţul redus şi care (b) erau şi destul de degradaţi.
Alături de alți cetățeni, întrebând vânzătoarea șefă de raion „de ce nu se găsesc pepenii galbeni cu 40% REDUCERE”, aceasta ne-a răspuns că „s-au vândut”.
După ce i-am explicat că am fost primii care am intrat în magazin şi nu am constatat existenţa fie și numai a unui singur pepene galbeni la vânzare (raionul cu aceștia fiind chiar primul de la intrarea în magazin, la circa 4 metrii de ușa magazinului), aceasta a mers cu noi la raionul de legume şi fructe, la ocolit de două ori cu atenţie ca să găsească pepeni galbeni (ca şi când aceştia ar fi şi minusculi şi în cantităţi infime oferite la vânzare), dar fără să-i găsească.
Ne-a arătat o cutie de carton cu circa 7 – 8 pepeni galbeni „Galia”, care nici aceştia nu aveau preţul redus, care aveau preţul aproape dublu faţă de preţul acestora din Piaţa centrală, şi care erau şi destul de degradaţi.
Când am întrebato de ce nici aceşti pepeni galbeni „Galia” nu au preţul redus, aceasta a mai chemat un alt salariat, s-au documentat pe telefon şi ne-au spus că „pepenii galbeni Galia nu intră la ofertă”, la care noi le-am spus că oferta este clară, precisă, de - 40% REDUCERE la întregul sortiment de pepeni galbeni.
Cum nu ne-am putut înţelege cu această șefă de raion, am mers la punctul de „Informaţii clienţi” unde am relatat problema şi am solicitat să discutăm cu directorul, la care salariata respectivă ne-a spus să aşteptăm.
După circa 5 – 6 minute de aşteptare, în care aceasta a avut mai multe convorbiri telefonice, ne-a spus că (1) „domnul director este ocupat cu probleme importante şi nu poare vorbi cu dv.” şi (2) „că lipsa pepenilor galbeni este din cauză că furnizorul nu s-a ţinut de cuvânt”.
Cu toate solicitările insistente şi repetate, directorul respectiv a refuzat categoric chiar şi o discuţie telefonică cu acești cetățeni mințiți în modul cel mai grosolan.
Publicitate mincinoasă practicată de marile magazine comerciale a devenit un fenomen general, marea majoritate a cetățenilor constatând frecvent că au fost și sunt ademeniţi, printr-o publicitate mincinoasă, să dea năvală în magazine pentru a cumpăra produse cu preţ redus, de până la 40%, dar constatând că acestea nu existau la vânzare.
În cazurile în care unele produse, de mare interes pentru mulți cetățeni, sunt oferite la vânzare cu preţ redus, de până la 40% (aşa cum a fost, spre exemplu, cu maşinile de tocat carne), acestea au fost reţinute şi cumpărate de salariaţii magazinului (fiind în cantităţi insuficiente chiar şi pentru aceştia, care doreau să cumpere, ca de obicei, și pentru rude, prieteni, generând discuţii şi între ei).
În unele zile, în care produsele respective au fost reţinute şi dosite pentru a fi cumpărate la sfârşitul zilei de salariaţii magazinului, unii cetăţeni au intervenit telefonic, la numărul 08000 080 888, la care răspunde centrala telefonică de la Bucureşti, şi au relatat lipsa de la vânzare a produselor respective; acestora li s-a răspuns, după verificarea (scriptică) de la nivel central a stocului, că în stoc se mai află zeci de asemenea produse.
Ușor de înțeles că produsele respectivă au fost reținute și dosite de salariații magazinului respectiv, dar aceștia nu au apucat să le treacă prin casele de marcat, fapt pentru care apăreau în stocul scriptic.
Puşi într-o asemenea situaţie, personalul magazinului a continuat să mintă, cu mult tupeu și cu multă grosolănie, că produsele în discuţie au fost vândute.
Surprinde şi nedumereşte atât perfidia, ipocrizia şi imoralitatea cu care este promovată consecvent publicitatea mincinoasă de unele dintre cele mai mari firme comerciale, cât şi complicitatea salariaților din instituţiile statului care au obligaţia să intervină în combaterea acestor fenomene, care generează numeroase şi însemnate neajunsuri marii majorităţi a populaţiei.
Din cauză că publicitate mincinoasă practicată de marile magazine comerciale a devenit un fenomen de masă, care produce frecvent serioase neajunsuri marii majorități a populației, în special a celor cu venituri mici, se impune ca birocraticei și ineficientei „Legi nr. 158 din 18 iulie 2008, Republicată, privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă”, publicată în Monitorul Oficial  nr. 454 din 24 iulie 2013, să i se aducă modificări și completări prin a căror aplicare să se asigure, efectiv și în mod real, eliminarea publicității înşelătoare.
Multe din prevederile Legii nr. 158/2008 sunt simplă maculatură, au un caracter birocratic, ceea ce denotă că această lege a fost făcută mai mult pentru a scăpa marii comercianți de numeroasele și gravele practici de publicitatea înşelătoare, și nu pentru a apăra marea masă a cetățenilor de a fi prejudiciați prin asemenea practici dubioase.
Dintre numeroasele texte din Legea nr. 158/2008, care sunt simplă maculatură, exemplific numai pe cel al art.11, alin (1), lit. a) și b):
„Art. 11. (1) În cazul în care se constată încălcarea de către comerciantul care îşi face publicitate a dispoziţiilor prevăzute la art. 4 şi 6, ţinând cont de toate interesele implicate în cauză şi, în special, de interesul public, Ministerul Finanţelor Publice sau, după caz, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate dispune, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale prevăzute la art. 10 alin. (1), următoarele măsuri complementare:
    a) încetarea publicităţii înşelătoare sau a publicităţii comparative ilegale;
    b) interzicerea publicităţii înşelătoare sau a publicităţii comparative care contravine prevederilor prezentei legi, în cazul în care nu a fost încă adusă la cunoştinţă publicului, însă acest lucru este iminent….”.
Este ușor de înțeles că, cu asemenea birocratice măsuri legislative, nu se va stopa marele fenomen al publicității înşelătoare.
Prin lege trebuie să se prevadă și obligația ca, la intrarea în fiecare magazin, să fie afișate, la loc vizibil și cu un scris atât de mare încât să poată fi citit de orice cetățean de la o distanță până la 3 – 5 metrii, numerele de telefon ale instituțiilor statului la care se pot face sesizări cu privire la publicitatea înşelătoare.
Am fost la marele magazin în discuție și am întrebat unde sunt afișate telefoanele „Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor” și ale „Ministerului Finanţelor Publice”, prevăzute prin art.11, alin (1) din Legea nr. 158/2008.
Prima vânzătoare pe care am întrebat-o mi-a răspuns că „da, în mod sigur avem afișate aceste numere”.
După ce a căutat prin holul de la intrarea în magazin, apoi în spațiul înainte de intrarea în magazin și nu a găsit telefoanele în discuție, aceasta a mai chemat o altă vânzătoare și încă una și, până la urmă o șefă de raion, dar fără să găsească aceste numere.
În aceste condiții mi-au spus ca să aștept că va merge cineva la conducere să clarifice situația.
După câteva minute, situația s-a clarificat când a sosit „cineva” care cunoștea unde sunt afișate aceste telefoane: aceste sunt afișate înainte de intrarea în magazin, în partea dreaptă, jos, la circa 10 centimetrii de paviment, pe o bucată de hârtie de circa 15 z 15 centimetrii pătrați, cu un scris foarte mărunt, de nu se vedea, de foarte mulți oameni, nici de un metru.
Acest afiș nu se vedea din cauză că, „din întâmplare!!!”, era acoperit de un panou publicitar foarte mare (de circa 1,5 metrii înălțime) care, în prezența mea a fost mutat câțiva centimetrii mai în dreapta pentru a nu mai acoperi afișul în discuție.
A doua zi am constatat că panoul a fost pus la loc, acoperind afișul în discuție, și așa a rămas permanent.
Asemenea încălcări ale legii, prin care se aduc permanent mari suferințe marii majorități a cetățenilor, au loc cu complicitatea deliberată chiar a acelor instituții ale statului care sunt obligate prin lege să le combată.
De 30 de ani onestul cetățean constată că „Schimbare politică. Alţi ciobani, alţi câini, aceleaşi oi” (Valeriu Butulescu), că „Ţara întreagă aşteaptă să se facă ceva nou şi politicienii discută despre lucrurile pe care le-au făcut, şi le-au făcut rău”. (Nicolae Iorga) și că „Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire, şi pustiesc calea pe care umbli!” (Biblia, Isaia 3:12).
„Ţineţi minte aceste lucruri şi fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoşilor.”  (Isaia 46:8) şi fiţi conştienţi de faptul că „Prostia câtorva este o durere pentru toţi”. (Syrus, 663).
Numeroasele neajunsuri cu care se confruntă populația sunt cauzate și de pasivitatea oamenilor de bine care uită că „Lumea nu va fi distrusă de cei care fac rău, ci de aceia care îi privesc şi refuză să intervină.”. (Albert Einstein), că „Toţi suntem responsabili de prosperitatea prostiei” (Vasile Ghica) și că „Cine nu împiedică fapta rea, atunci când poate, acela îndeamnă la ea”. (Seneca, Troades, 290).

 „Cine are minte, să ia aminte!”.   „Cine are urechi de auzit să audă”. (N. T., Luca, 8.3).   Amin !!!