nicolae dabija 280Neagoe Basarab a fost domnitor al Țării Românești între 1512 și 1521.
A alcătuit la Curtea de Argeș  în limba slavonă, numită de slaviștii din alte țări „slavonă românească”, „Învățăturile”, traducerea în limba română făcându-se în timpul domniei lui Matei Basarab (1632-1654), unul din urmașii săi.Învățăturile către
fiul Teodosie


[Omul viteaz…]

Omul viteaz şi războinic
nu se sperie
de oamenii cei mulţi,
ci cum răsipeşte
un leu o cireadă de cerbi
şi cum omoară
un lup o turmă de oi,
cât de mare,
aşa şi omul viteaz
şi bărbat
şi hrăbor
nu se înfricoşează
de oameni mulţi.
Că omului viteaz,
toţi oamenii îi sunt într-ajutor,
iar omului fricos,
toţi oamenii îi suntu duşmani,
şi încă şi de ai săi
iaste gonit
şi batjocorit
şi hulit.


[Nu fireți…]

…Nu fireţi
ca pasărea aceia
ce se cheamă cuc,
care îşi dă ouăle
de le clocesc alte păsări
şi scot puii,
ci fiţi ca şoimul
şi vă păziţi cuibul vostru,
că şoimul,
fiii mei,
are altă pildă,
şi are inimă vitează
şi bărbată întru sine,
şi multe păsări
oblăduieşte
şi biruieşte
şi nici de una nu-i este frică,
nici se teme
şi vânează în toată vremea…[Mintea…]

…Mintea
este steagul trupului
şi pân' stă steagul la războiu,
tot iaste războiul acela
nebiruit
şi nepierdut,
iar, deacă cade steagul,
războiul iaste  biruit
şi nu ştie
unul de altul
cum piere…

[Mi-ai lăsat…]

…M-ai lăsat
să fie totdeauna
inima mea arsă
şi aprinsă de jalea ta
şi ochii miei să fie
la bătrâneţele mele
tot plini de lacrăme
ziua şi noaptea.

O, fiul meu,
mai bucuros aş fi dat
traiul şi zilele mele
ca să fii
tu
viu.Învățătură către fiul său
Theodosie

[Îngerul zise:]

„De toate câte
am spus femeii,
păziți-l,
căci acesta
se va naște din făgăduință
și va ucide pe leu
ca pe un ied…”

Cu adevărat,
nu este în toată lumea
viață mai rea
decât din pricina
femeii viclene.

Căci toate păcatele mele
nu le pot număra,
ca și stelele cerului
și ca nisipul mării…

Azi vă despărțiți,
copiii mei, de mine,
și săriți din inima mea
ca o scânteie,
când sare pe fața mării
în valurile cele cumplite
și în adâncurile
cele întunecate.


Din volumul: Poezia românească dinainte de Dosoftei, în curs de apariție. Antologie, selecție, traduceri și note de