Sf lumii1Am primit la sfârşitul anului trecut două cărţi de la profesorul Costel Neacşu, un membru marcant al Ligii Scriitorilor, motiv pentru care am să scriu, succint, câteva cuvinte despre ele.
Am să încep cu volumul „Sfârşitul lumii”, editura „Emma Books”, Sebeş,2019,  Ediţia a III-a, revizuită şi adăugită, o carte „Întru slava Sfintei şi celei de o fiinţă, de viaţă Făcătoarei şi Nedespărţitei Treimi”.
Despre această carte pr. prof. univ. dr. Mihai Valică afirmă în prefaţa cărţii: „Întrucât lucrarea de faţă aduce în prim-plan profeţiile eshatologice, interpretate şi expuse patristic, încearcă să recunoască semnele vremurilor actuale în contextul revelaţiei divine, mărturiseşte prezenţa şi lucrarea Sf. Treimi în lume şi sancţionează moral unele derapaje ale societăţii, ale unor persoane din spaţiul creştin, care încearcă să muşamalizeze istoria recentă, sau relativizează până la secularizare revelaţia divină, toate acestea mă fac să afirm, cu toată convingerea, că această lucrare este o contribuţie substanţială la îmbogăţirea teologiei ortodoxe române”.


Volumul are un „Cuvânt introductiv” în care autorul spune cu sinceritate şi evlavie: „Mărturisesc că m-am ocupat de studierea a ceea ce veni peste lume nu doar cu frică şi cu cutremur, dar şi cu dragoste de Dumnezeu şi de oameni, fiind convins că nimic din cele relatate, în această modestă lucrare eshatologică, nu ne poate despărţi pe noi de dragostea lui Dumnezeu”.
Capitolul I intitulat „Subtilităţile lui Antihrist în istoria lumii” se ocupă de subtilităţile şi ereziile dogmatice prin care creştinii sunt „ademeniţi” la săvârşirea păcatelor; Capitolul II numit „Semnele sfârşitului” vorbeşte despre venirea hristoşilor mincinoşi între semeni, despre întoarcerea evreilor la creştinism, despre semnele vremurilor de apoi, semne care le găsim în Apocalipsă; Capitolul III „Tâlcuirea Apocalipsei” are un număr de 20 capitole şi se referă la sfârşitul în duh profetic iar autorul Costel Neacşu apelează la fragmente apocaliptice din Cartea lui Daniel, la marea cădere de la credinţă, la judecata cea de apoi; Capitolul IV numit „Arhitecţii globalizării” se referă la ce fel de stat se întrezăreşte, la reacţii interne şi internaţionale privind acest subiect.
Cartea beneficiază de o bibliografie bogată şi un indice absolut necesar pentru uşurarea lecturării acesteia.  
Volumul „Sfârşitul lumii” este o lucrare elaborată, complexă, toate mărturisirile şi părerile personale ale autorului sunt obiective fiind susţinute cu argumente de netăgăiduit. Este dacă vreţi, un manual şi un instrument palpabil care condamnă cu fermitate ororile comunismului împotriva ortodoxiei şi marilor teologi care s-au jertfit pentru credinţa strămoşească. Este o carte-document pe care toţi preoţii ar trebui să o studieze.
                                                          ***
Eroii si martirii1Cea de-a doua carte oferită de profesorul Costel Neacşu se numeşte „Eroii şi martirii ortodoxiei din toate timpurile şi neamurile”, editura „Emma Books” Sebeş, 2020, Ediţia a II-a. Din nou te impresionează, încă de la început, munca titanică de arhivar, de căutător de documente, de lectură a ceea ce s-a scris înainte despre acest subiect a lui Costel Neacşu, te mângâie dragostea lui pentru înaintaşii noştri care au fost în stare să-şi dea viaţa pentru convingerile lor religioase.
Din cuvântul introductiv aflăm că: „Cel căruia Domnul Dumnezeu îi va rândui să citească această a doua ediţie a cărţii, impresionantă prin măreţia cu care atâţia semeni de-ai noştri au înţeles să îşi dea sufletele din iubire faţă de Hristos, Evanghelie şi neamul lor, nu va mai putea să rămână acelaşi,  în felul de a gândi şi trăi, văzând cum aceste faruri călăuzitoare ale Bisericii Ortodoxe, de-a lungul timpului istoric, s-au ridicat cu atâta curaj, deasupra deşertăciunilor acestei lumi vremelnice, astfel încât prin credinţa lor înflăcărată, întărită de harul divin, să biruiască ispite neobişnuite, să cutremure împărăţii, să rabde  chinuri de neimaginat, să îi ruşineze pe duşmanii sălbatici ai creştinismului şi să plece dintre noi arzând de dorul făgăduinţei că vor fi veşnici în Împărăţia lui Dumnezeu”.
Volumul începe a prezenta, succint, pe persecutorii romani dar şi pe martirii  creştini a acestui neam din perioada antică (33 – 476), se  continuă cu perioada medievală (476 – 1492), capitolul III este dedicat perioadei moderne (1492 – 1918) şi în fine, capitolul IV se termină cu perioada contemporană (1918 – 2018).
Am să închei tot cu spusele autorului, prof. Costel Neacşu, care ne atrage atenţia asupra pericolului globalizării: „Prin relativizarea valorilor, masoneria urmăreşte să te închini unui dumnezeu impersonal, dumnezeul ecumenist. Ecumenismul merge strategic împreună cu globalizarea. Nivelarea tuturor neamurilor, formarea unui guvern şi stat unic concomitent cu ecumenismul ce are drept scop formarea unei singure religii care să le unifice pe toate în una – toate duc spre înfăptuirea scopului lor final –înscăunarea noului antihrist (...) Pământul acestei ţări este sfânt prin martirii şi sfinţii pe care îi adăposteşte în adânc, iar sângele şi rugile lor s-au suit până la Tronul lui Dumnezeu”.
Şi ca totul să fie dus la bun sfârşit, în orânduiala creştin- ortodoxă, strămoşească, autorul postează pe coperta a doua un sfâşietor poem al unui martir al neamului românesc, Nichifor Crainic:
„Unde sunt cei care nu mai sunt?

Întrebat-am vântul, zburătorul,
Bidiviu pe care-aleargă norul
Către-albastre margini de pământ:
Unde sunt cei care nu mai sunt?
Unde sunt cei care nu mai sunt?

Zis-a vântul: Aripile lor
Mă doboară nevăzute-n zbor.

Întrebat-am luminata ciocârlie,
Candela ce legănă-n tărie
Untdelemnul cântecului sfânt:
Unde sunt cei care nu mai sunt?
Unde sunt cei care nu mai sunt?

Zis-a ciocârlia: s-au ascuns
În lumina celui nepătruns.

Întrebat-am bufnița cu ochiul sferic,
Oarba care vede-n întuneric
Tainele cuprinse în cuvânt:
Unde sunt cei care nu mai sunt?
Unde sunt cei care nu mai sunt?

Zis-a bufnița: când va cădea
Marele-ntuneric, vei vedea”.
Consider că atâta timp cât se vor găsi oameni asemenea profesorului Costel Neacşu, atâta timp cât bisericile vor trage clopotele să cheme creştinii la Sfânta liturghie duminica şi la marile sărbători, atâta timp cât călugării se vor pune în genunchi şi se vor ruga pentru însănătoşirea neamul nostru – România nu va pieri, dimpotrivă, „Grădina Maicii Domnului” va înflori şi România nu va fi înghiţită de acest păcătos curent adus de marile puteri ale lumii, de către Uniunea Europeană!AMIN!