Olimpia 280CONVORBIRI SPIRITUALE
Italianul Dante Alighieri se găsea în starea mea de acum:
„ Nel mezzo di camin di nostra vita/ Mi ritrovai nel una selva oscura / che la dirita via era smarita”(La mijlocul vieții mele/ M-am trezit într-o pădure întunecată/ Din care nu știam ieșirea).
M-a salvat cheița mamei, de la scrinul ei de ieri/ Cheiță fermecată/ ce deschideai o lume minunată/ dincolo de nori/ mică erai/ dar marea era înlăuntrul tău.
Mașina timpului nu-i adusese încă
pe idolii secolului nostru: pornografia, televiziunea, internetul!


Cea de-a șaptea artă-cinematografia
s-a mutat la internet
sălile sunt goale
dar nu la bufet!
-Ce bine era atunci!
Când vizionam un film la căminul cultural!
-Fericirea durează numai o clipă?
-Nu, ea a durat cât timp era viu scrinul și mama!
-Deschide cheiță lada de zestre
plină cu pături de lână
și haine de in!
Acum second-hand-uri/ întunecă norii/ cu sclipiri de noblețe/ zadarnice purtări.
Lumea-i veche, alta-i nouă/ unii spre lumină/ alții spre-întuneric/Evoluția spirituală în spirale/ suntem la punctul inferior/ n-avem un model/ ne facem propriul nostru model.
Azi e un dar de la Dumnezeu/ Dumnezeu merge mereu înaintea noastră!
Cameră cu vedere la ocean/ ca o floare din glastră/ ce se agață de ultima picătură de apă ca să mai trăiască!
Cultura e răpusă, pe frecvență redusă/ teatru, concerte, opera!
Mașina timpului merge înainte/ nu o poți nici întârzia,/ ce o să fie se va întâmpla!
„La ce statornicia părerilor de rău/ când prin această lume să trecem ne e scris/ ca visul unei umbre și umbra unui vis?”scria marele Eminescu.
Bijuterie nouă-scrinul mamei/ inima telefonului inteligent!
Zgomotul e afară/ liniștea e în noi!
O lume întreagă încearcă să înțeleagă/ VIRUSUL-ființă imaginară, invizibilă la microscop,/mai mic ca și bacteria/ ce se reproduce, se transformă/ numai în celulele vii./
Fizica cuantică și realitatea cuantică sunt foarte complicate/ fotonul e undă sau particulă?-au impulsul și poziția nesigure, electronul poate fi în același timp în mai multe locuri?
Când intră virusul cu aerul pe care îl inspirăm- uneori alveolele pulmonare nu îl recunosc ca și pe un dușman, nu iau măsuri împotriva lui, împotriva structurilor care îl compun, celula e perturbată de agresor, devine nefuncțională și diminuează capacitatea de respirație!
Stephen Hawking explică radiațiile ce pleacă din găurile negre din univers! Se găsește într-o continuă competiție cu alți cercetători!
Moment critic al evoluției spirituale!
Cauza esențială e dincolo de noi!
Numai Dumnezeu ne mai poate ajuta!
Există ceva de care rațiunea mea nu știe nimic!
Nietzche-filozoful care prevedea supremația puterii!
Viața nu e o întâmplare, e un program de înălțare spirituală!
Românul Ștefan Hrușcă  n-a cântat niciodată un cântec în engleză,
deși trăiește de mult timp în Canada!
Timpul și energia nu ne limitează granița dintre vis și realitate!
Am tras macazul și am ales/ drum liber spre înainte!
Să ne bucurăm, să cântăm , să iubim și mai ales să ne rugăm!
Italienii în plină criză coronavirus cântă „Bella, ciao!”
-un cântec ce le aduce aminte de invadatorul dușman din al doilea război mondial, eroii partizani care se sacrifică pentru patrie -iar în urma lor rămâne floarea aducerii aminte despre eroul partizan necunoscut!
Ca în fața unui dușman necunoscut și noi, românii- trebuie să luptăm cu armele pe care le avem-credința strămoșească, crucea mântuirii și rugăciunile fierbinți înălțate spre Cel ce ne-a dat nouă Viață pe pământ și ne va da Viață Veșnică!
Se zice că România e considerată „Grădina Maicii Domnului!-”să-I înălțăm, deci imnuri de slavă pentru a ne ajuta în aceste clipe de incertitudine și jale!
„-Doamne, Iisuse Hristoase-fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul!”
Crucii tale ne-nchinăm/Și Sfântă Învierea Ta/ O lăudăm și o slăvim!
Pricesne, cântări Mariane, cântări Pascale găsite-n scrinul mamei spre aducere aminte a primelor rugăciuni învățate de la părinți!
Ridica-voi ochii mei spre ceruri/ De unde va veni ajutorul meu/ Ajutorul meu este de la Dumnezeu/ Cel ce a făcut cerul și pământul/ Întru Tine eu mi-am pus nădejdea,/ Să nu mă depărtezi de la fața Ta!/ Aleluia! Slavă Ție, Doamne!...
Sfinte Dumnezeule, Tu ești veșnic și vei fi/ Uită-te pe acest pământ, vezi durerile ce sunt/ Și dă liniștea sufletelor noastre.
Sfinte Dumnezeule, Tu ești mântuirea mea/ Iartă-ne că suntem răi,/ dar suntem copiii Tăi/ Și dă liniștea sufletelor noastre!
IMNUL ORTODOXIEI
Pentru ce te zbați în patimi și-n păcat?
Pe Iisus cel răstignit și înviat
Să-l primești că EL  e mare și e bun cu fiecare, orișicând,/
El te caută prin lume suspinând…
De ce râzi de rugăciune și de post?
De Biserica cea sfântă a lui Hristos?
Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune, te-a răpit
Și te-a amăgit satana cel smintit.
Tu nu vezi că viața trece, vine moartea groapa-i rece, pe vecii
Iară sufletu-i în Iadul cu urgii.
Toate-n lume trec de parcă n-ar fi fost/
Și se va schimba pe veci al vieții rost,/
Fiecare o să-și ia plata după cum îi va fi fapta, dragul meu,/
Peste toate împărăți-va Dumnezeu./…
DOAMNE, AJUTĂ!