Să nu mă cauți în amintiri trecute

Să nu mă cauți în amintiri trecute
Și nici în visuri care vor veni,
Încă-s aici, pe vechile redute,
Încă aștept în nopțile târzii!

Ca într-o mare moartă

Nu-ţi fă ambiţiile de viperă
când toată lumea ştie că eşti veninoasă
şi-i pregătită de o ripostă aspră.
Lasă timpul să calmeze spiritele rele
şi aşteaptă clipa de înseninare
care alungă norii spre alte tărâmuri.

Dacă n-aş fi venit eu pe lume,
acum o mie… o sută…
treizeci şi opt de ani,
prietenii mei ar fi fost goi;

Moşu' meu,  dă la Canal

"La Canal, la Marea Neagră
Moşu' meu o fost "țâpat"
Întră pietre şî căruță,
O lucrat pân-o crăpat.

Casă-n singurătate

Ți-ai săpat casa-n taina singurătății mele,
când peste tot dormeau duioasele tăceri.
Lumina se strecoară mândră printre storuri,
susurul fântânii mă scurge-n flori... de ieri.