Între 2 decembrie 1918 și 4 aprilie 1920 Consiliul Dirigent de la Sibiu a avut rolul de guvern provizoriu pentru Transilvania. La 25 ianuarie 1919 acest for juridic decretează reorganizarea administrativă a teritoriilor intracarpatice unite cu Regatul România. Sunt organizate, ca atare, 23 de județe cu 23 de prefecți, cărora li se vor adăuga încă trei prefecți „pe lângă” primarii orașelor Cluj, Arad și Sibiu.
În Maramureș a fost instalat primul prefect român în persoana dr. Vasile Chiroiu, la 28 aprilie 1919, care a rămas în funcție până la 4 aprilie 1920.

Nori fumurii dansează frenetic! Sfântul Ilie brăzdează cerul cu biciul de foc desenând arabescuri ciudate. Tunetul lugubru se propagă din depărtare aproape tot mai aproape ca un strigăt amușinat.
Dintr-o dată ploaia scaldă totul în jur. Trenul plecat din București aleargă grăbit, străbate într-o goană nebună kilometru după kilometru către Lehliu. În gară coboară laureații veniți din toate colțurile țării, osteneala nopții nedormite li se citește pe față fiecare firicel de rid demască oboseala. Dar dacă te uiți atent în ochii fiecărui premiat simți căldura unui foc nestins, te privesc c-an transă parcă numărând în gând orele, minutele, clipele până la începerea Festivalului Național ”Florența Albu”!

La 15 septembrie 1521, a încetat din viaţă Neagoe Basarab, domn al Ţării Româneşti (1512-1521), autor al cunoscutelor "Învăţături ale bunului şi credinciosului domn al Ţării Româneşti, Neagoe Basarab, către fiul său Theodosie voievod". A construit biserica mănăstirii "Curtea de Argeş"
Autodeclarat fiu natural al lui Basarab Ţepeluş şi al Neagăi din Hotărani, soţia marelui vornic Pârvu Craiovescu, în a cărui familie a crescut, a primit o educaţie aleasă de la călugărul Macarie de la Bistriţa, patriarhul Nifon, refugiat la curtea Craioveştilor, şi Maxim Brancovič, reuşind să cunoască bine mai multe limbi de circulaţie europeană, dar şi greaca, slavona sau latina.

Mă doare sufletul când mă gândesc ce-mi faceți!
    -Ce, credeți că n-am suflet? De ce nu vă gândiți că și eu fac parte din lumea vie, din acea lume care nu cuvântă - dar am o inteligență vie și-o prezență statornică în toate lucrurile  și ființele planetei albastre.
    Când binecuvântați mâncarea dis-de dimineață sunt și eu alături; la curățenia zilnică vă ajut dezinteresat, nu aștept nimic în schimb. Animalele și plantele n-ar exista fără mine; Sunt un factor indispensabil vieții.

„Seculii întru naționalitate”

Vorbind elogios la adresa Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, cu mare respect și față de multele și mărețele date de referință din istoria noastră, cu mândrie națională constatăm că, între toate a rămas să reverbereze astral, această zi magnifică. Într-adevăr este proba de foc a maturității noastre, moment nesimilar cu altele pe scala evoluției, egal doar cu sine. Acest unic eveniment s-a cristalizat în timp, izvorât fiind din însăși ființa nației române la care au lucrat  „seculii întru naționalitate ai tuturor românilor”: