Lansare de carte: autoare Ana-Cristina Popescu, 30 mai 2015

 
1. „Rătăciri“ (roman) – Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2014.
 2. „Paradigme“ (teatru) - Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2014.
 3. „Antologia Micuții scriitori din Banatul Montan“ - Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2015.

 I. Romanul . „Rătăciri“ apărut la Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2014, autoare Ana-Cristina Popescu.

Volumul „Rătăciri“ inserează douăzeci de capitole de la pagina 3 la pagina 148

NICOLAE ŢONE - „EMINESCU AL NOSTRU”, EDITURA VINEA, 1994

După un îndelungat stagiu de jurnalist, care l-a ajutat să fie cunoscut, Nicolae Ţone, în sfârşit, a început să publice şi literatură. A făcut acest lucru abia în 1992, când a debutat, editorial vorbind, cu volumul „Cred în tine ca în Dumnezeu”, volum de poezie care a fost/ este girat de poetul Adrian Păunescu. Acum, în cazul de faţă pe marginea acestui nou demers editorial, putem spune că Nicolae Ţone ridică vălul de pe o nouă faţetă a personalităţii sale, aceea de istoric şi analist literar-confirmată şi subliniată, aş putea spune de înfiinţarea revistei „Aldebaran”, unde a şi punctat decisiv la acest capitol: studi- ile despre Vinea şi Tzara publicate acolo impunându-l.

DANIEL CORBU – „PLIMBAREA PRIN FLĂCĂRI”, EDITURA CARTEA ROMÂNEASCĂ, 1988

Când am scris despre volumul „Intrarea în scenă”, Ed. Alba- tros, 1984, am ţinut să subliniez faptul că poetul Daniel Corbu, încă de la acea a doua să carte, „amenință” cu faptul că este unul dintre cei care-şi sudează simbolistic cărţile, că el nu scrie cărţi, ci o singură CARTE. Volumul „Plimbarea prin flăcări”, Editura Cartea Româ- nească, 1988, al treilea al său, că şi toate celelalte de… după, mi-a (re)confirmat impresia de atunci. Unul dintre argumente este însuşi finalul volumului la care m-am referit mai devreme:

VALERIU STANCU – „SINUCIGAŞI DE LUX”, EDITURA HE- LICON, TIMIŞOARA, 1996

Valeriu Stancu este unul dintre poeții care-şi pun la grea încercare cetitorii. Volumele sale, ca şi acești „Sinucigaşi de lux” (Editura Helicon - Timişoara, 1996), volum care-a primit recent Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, sunt structurate în trei părţi, în trei cicluri care adăpostesc registre lirice de-a dreptul diferite, de la o poezie a sacadatelor imagini, a deselor tăieturi în vers, cu repetiţii născute nu din neplinătatea întâielor imagini redate, ci pentru sublinierea şi întărirea acestora, la una cu o pronunţată tentă de haiku, în care fulguraţiile de gând vin să trădeze putinţa unui poet demult logodit cu scrisul, care-şi reduce limbajul poetic până la o sărăcire a mijloacelor artistice,

CONSTANTIN  HREHOR   -    „NINSORI  PROVIDENŢIALE”, EDITURA LICURICI, SUCEAVA, 1994

Prin volumul „Ninsori providenţiale”, Editura „Licurici”, 1994, poetul bucovinean Constantin Hrehor se întoarce, întrucâtva, la „dragostea dintâi”. În acest volum, altfel spus, reia tematica volumu- lui cu care a pășit în cetatea Literaturii Române, „Prier” (Portret cu fructe), Editura Cartea Românească, 1988, adică se întoarce, cu înnoi- te forţe, la acea poezie de cântare a naturii. Şi tot ca şi în volumul de debut, îi alătură acestei mari teme a poeticii sale, una a încercării de explicare şi redare a propriilor frământări sufleteşti, într-o mică mă- sură inclusă şi-n cel de-al doilea volum al său, „Târziu înclinat”, Edi- tura Eminescu, 1991.