Silvana Andrada Tcacenco, aflată „În căutarea numelui majuscul”, ne spune de ce iubeşte poezia:
„De ce iubesc eu poezia? / Mi-a dat atunci când nu era
  Nimic în lumea  asta pentru mine, / Puterea, de-a mă-ncrede-n altceva”

Doar că nu-i suficient să iubim făurirea de poezii. Mai e nevoie şi de respectarea unor reguli gramaticale. Pentru versurile de mai sus virgula e total neinspirat pusă după „puterea”, neîndoielnic o simplă greşeală de tehnoredactare...

Fascinat de fenomentul Facebook Lucian Mîndruță își adună postările pe această rețea de socializare într-un volum intitulat Share!. Recunoaște că avea cont din anul 2009 dar că i-ar fi descoperit puterea abia în timpul campaniei electorale pentru alegerea președintelui României din 2014. Cum s-ar spune nu a văzut un fenomen care cuprinsese între timp toată lumea nu numai România. Halal spirit de observație pentru un jurnalist!

În poemul Irinei – Lucia Mihalca, intitulat ” Celălalt trup, o nouă viață” se descoperă receptarea facilă a forțelor sonanței eternului în spiritual materiei, a sonanței universalității ontologice, capabilă de autodisecție și de creare a temporalității în universal: ”Vuietul veșniciei, auzit noaptea, tăia timpul în două,”…
Această sonanță (a veșniciei) întrețesută de crome astrale și izvorâtă, poate, din repertoriul corurilor celeste, dar și din câmpuri de combustii cuantice și mega-astrale, este capabilă de culisare în universal si, hiperbolizându-se, poate constitui în sine un punct referențial (ac) al universalului: ”Cobora din cer pe pământ, împungându-l cu un ac”…

Într-o lume în care fanatismul religios, ce atacă dinspre țările sărace din sud-est și războiul cu spiritualitatea, care își găsește sălașul în ținuturile bogate din nord-vest sunt cei doi nebuni care atacă, în diagonală, Regele Om, cartea Izvoarele uitate ale dreptei credințe, de Ernest W. E. Herman, publicată in anul 2015, în cea de-a doua ediție, la Editura Carmel Print este, privită in ansamblu, un binevenit apel la tradiție și toleranță.
            Cartea a fost concepută ca o introducere în învățătura, cultul și viața creștinilor. Ea expune probleme fundamentale de teologie precum: Biblia si Sfânta Traditie, pocăința, crucea, botezul si “nasterea de sus” sau “nasterea din nou”, preoția, iconologia, cultul sfinților si învățătura despre moaste, mântuirea dupa moarte, mariologia.

Pe internet, poeţii noştri domină oceanul virtual hotărnicit între ţărmurile limbii române, observă cel ce s-a născut în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Prozatorii au şi ei culoarele lor de navigare, dar mereu sub rezerva discriminării, în raport cu poeţii. În era vehiculului Google, contemplatorii nu mai au timp să urmărească parcursul lung al prozei, fie şi dacă autorul îşi postează pe rând secvenţele romanului sau ale nuvelei, perceptibile ca unităţi de sine stătătoare. “Timpul e bani”, remarcă “filozoful” pragmatic al prezentului.