Cu o poezie pe umerii căreia apasă timpul şi în care tema predilectă este fragilitatea condiţiei umane ne provoacă în volumul său de debut Alexandru Nelu Huidici, „Poezie pe contrasens”.
Un volum în care-şi refuză vădit anumite manifestări de gesticulaţie poetică, în care retorismul este strecurat şi el pe ici pe colo, o cale personală de interiorizare dar şi de cunoaştere şi redescoperire continuă a tainelor lumii printr-o scriitură dominată de un acut sentiment de stranie singurătate şi însingurare în mijlocul lumii.

Cu o carte temerară ne provoacă Mircea Munteanu „Mongolul”, o lucrare menită să pună cu adevărat în lumină valorile Mongoliei, o carte mai mult decât o simplă prezentare geografică a acestei ţări.
„Pe urmele lui Gingis Han” este o reală restabilire a unor adevăruri despre o ţară altfel nedreptăţită, depărtarea de noi făcând-o greu accesibilă, iar amintirile din vremea şcolii pălesc sub bombardamentul informatic actual.

Cu o poezie provocatoare ne bate la uşă în primii săi paşi făcuţi pe câmpia literelor, o poezie marcată de biografism, iar metafora locurilor natale este obsesivă.
O poezie plină de trăire, în care lectorul este captivat şi capacitat în acelaşi timp, făcut complice la actul sacru al confesiunii.
O poezie marcată de dorul de acasă, deloc o poezie a înstrăinării câtă vreme Daniel Toma aduce foarte multe simboluri din lumea „nouă” în care trăieşte de două decenii, după cum ne spune în „Cuvânt către cititor”.

  1. Mihaela-Mariana Cazimirovici, Arhitectura cuvântului, Editura Amanda Edit, Bucuești, 2017, 116 pagini. Autoarea este romancieră (Aer), poetă (Adevărurile lutului, Când fluturii nasc cioburi) și critic literar prin această carte, ce strânge 18 articole, exprimând sintetic părerile critice despre 18 cărți de: Florin Anghel Vedeanu ( Autocunoașterea prin tristețe), Vilia Banța (Prin dedalul nopții), Florica Gh. Ceapoiu (Cuvântul dintre alb și negru), Marilena Dumitrescu (Intervenția morții în cotidian), Nicolae Havriliuc (Forța jocului cu ritmul),

Volumul de poezie “Viaţă într-un pumn de lacrimi”, al Letiției Vladislav, a apărut la editura Grinta, 2016, în colecția Poezia 9, sub egida Asociației Culturale Direcția 9. Acest volum de debut adună mai multe “poeme fără titlu”, simple și curate la fel ca niște lacrimi.

Limbajul poetei Letiția Vladislav e unul simplu, nepretenţios, iar alăturări aparent obișnuite de cuvinte duc la imagini inedite și emoționante, așa cum este chiar poemul de la început: