„A mai trecut o noapte / albită de nesomn / în aşteptarea sărutului dimineţii”, zice Katy Şerban pe la începutul volumului de poezie. Se spune că noaptea e un sfetnic bun. Se vede că poate fi şi o sursă de inspiraţie poetică foarte  bună. Cel puţin pentru Katy Şerban este de cele mai multe ori. Dar, de cele mai multe ori nu înseamnă întotdeauna...

Autoarea ne spune:

„am lăsat doar fereastra ce dădea spre grădina viselor;”

Alexandru Cetățeanu, membru fondator și președinte al Asociației Canadiene a Scriitorilor Români, fondator al  Cenaclului literar „Eminescu” al A.C.S.R. (2007), director al revistei „Destine Literare” din Canada, distinsă personalitate a diasporei,  promotor al mișcării literare de limbă română din țara adoptivă, Canada, s-a născut în 7 iulie 1947, la Amărăşti-Vâlcea. În 1984 s-a stabilit la Montreal. Este absolvent al Facultății de Electronică din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti. Din familia Costeanu, nume purtat de mama scriitorului, îşi au rădăcinile personalități marcante, precum Erou av. locotenent Alexandru Costeanu (Editorul revistei « Cinema » din Rîmnicu Vâlcea în 1915!), profesorii universitari Nicolae Costeanu (autorul primului tratat de chimie anorganică în limba română) și Gheorghe (Gigi) Costeanu; generalul Vasile Costeanu, ing. Dr. Virgil Costeanu, actorul Dem Rădulescu și mulți alți oameni remarcabili.

Recenzie la cartea ”Iubirea din Ochii tăi/ The love în your eyes” a lui Ileana Nana Filip, Lorin Cimponeriu şi Elena Dochinoiu (traducătoare)

Mi s-a oferit de către acești autori prezenți, astăzi aici onoarea și prilejul de a vorbi despre creația acestora și despre înclinațiile lor pentru lumea literelor.
Am citit poeziile redactate, acum în ediție bilingvă română-engleză și m-a frapat în mod plăcut, cum poeții aniversați își încântă aspectele trecutului printr-un univers mistuit de teluric.

Ileana Nana Filip (Necșuțu) realizează o lucrare amplă, cu un subiect care aparține domeniului asistenței sociale. Problematica expusă este de actualitate, fiindcă domeniul asistenței sociale vizează existența umană, cu toate implicațiile ei. Structurarea lucrării este riguroasă, organizată, ceea ce atestă spiritul ordonat al autoarei, și nu în ultimul rând, preocuparea pentru dispunerea informațiilor într-un format bazat pe algoritm logic și exemple concrete. Lucrarea are șapte părți și tratează subiectul asistenței sociale din mai multe perspective, lucrarea dobândind astfel, caracter multidisciplinar și interdisciplinar.

Prefața cărții ”Muzica sufletelor noastre”- autori Ileana Nana Filip, Lorin Cimponeriu și Lia Maria Gașpar

Poetă a iubirii, dincolo de tinerețe și exuberanță, poeta Nana Ileana Filip ne prinde în vălătuci de cuvinte, purtându-ne în dans șerpuielnic de lavă, ce nu topește, ci mai degrabă înalță în lumi de miraj, într-un exercițiu de imagine complex și alambicat. În spatele fațadei iubirii, dincolo de crema lăptoasă a luminii, găsim zbuciumul interior, ancorat în centrul furtunii de sentimente ce generează efluvii de metafore și epitete menite să completeze tabloul artistic.